• چلو ها با برنج ایرانی
 • مخلفات
 • نوشیدنی
 • هزینه ارسال
 • 6000 تومان
 • زمان تحویل
 • از 25 تا 35 دقیقه
 • ساعت سفارش گیری
 • شنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  یکشنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  دوشنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  سه شنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  چهارشنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  پنجشنبه : 11:30 - 15:30   19:30 - 22:30

  جمعه : 11:30 - 14:00   14:00 - 15:30

 • حداقل سفارش
 • 27000 تومان
 • آدرس
 • گرمسار - میدان بسیج
    4.37
کیفیت غذا
    3.50
بسته بندی
    5.00
سرعت ارسال پیک
    5.00
برخورد پیک
آزاده قندالی
یک سال پیش
رو به ضعیف
آزاده قندالی
یک سال پیش
خوب بود
تاکنون تصویری در رابطه با این رستوران ثبت نشده است